Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2007

Νο Πασσαράν!!!!

ΟΛΟΙ ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ, ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΑΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ!!!